Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. További információt aAdatkezelési Tájékoztatóban talál. 

Értékelésbekérő és közzétételi szabályzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉRTÉKELÉSBEKÉRŐ ÉS KÖZZÉTÉTELI 

  SZABÁLYZAT

 

 

SMARTARENA KFT. 

 

 

 

HATÁLYOS: 

2023.09.25. NAPJÁTÓL 

VISSZAVONÁSIG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    A Vállalkozás adatai:

 

Cégnév:                                 SmartArena Kft.

Székhely:                              9025 Győr, Töltésszer u. 3. fszt. 4.

Telephely:                             9027 Győr, Budai út 1.

Fióktelep:                             8000 Székesfehérvár, Palotai út 1-3.

Cégjegyzékszám:                 08-09-028820

Adószám:                              25871014-2-08

Képviselő:                             Varga Barnabás ügyvezető

Telefonszám:                       +3630/994 4669

E-mail cím:                           info@moobile.hu  

továbbiakban Weboldal üzemeltető.

 

2.    A Vállalkozás tevékenységei:

 

A Weboldal üzemeltető új és használt mobiltelefonokat, tartozékokat és egyéb kiegészítőket értékesít üzleteiben és webáruházában. Ezen kívül mobiltelefonok szervizelése is a tevékenységei közé tartozik.

 

3.    A szabályzat célja, személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

 

Weboldal üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen szabályzat célja vásárlói, ügyfelei, partnerei, a weboldalak és a közösségi oldalak látogatóinak tájékoztatása a weboldalakon és a közösségi oldalakon megjelenített értékelések/vélemények bekérését és közzétételét illetően. 

 

Weboldal üzemeltető kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény és az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseinek előírásait szigorúan betartva végzi az értékelések/vélemények bekérését és közzétételét.

 

Weboldal üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen szabályzat bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. 

 

Weboldal üzemeltető elkötelezett vásárlói, ügyfelei, partnerei, a weboldalait és a közösségi oldalait látogató személyek megfelelő tájékoztatásában és a fogyasztóvédelmi rendelkezések betartásában. 

 

A jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a Weboldal üzemeltetőre, valamint azon személyekre, akik értékeléseit/véleményeit a weboldalain és a közösségi oldalain közzéteszi, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit a jelen tájékoztatás érinti. Weboldal üzemeltető a közösségi oldalakon megjelenő értékelések/vélemények jogszerű feltüntetéséért kizárólag akkor vállal felelősséget, ha az értékelést/véleményt saját maga teszi közzé egy bejegyzésben. A közösségi oldalak értékelési célra kialakított felületére érkezett értékelésekre/véleményekre jelen szabályzat hatálya nem terjed ki.

 

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Weboldal üzemeltető által bekért és közzétett értékelésekre/véleményekre.

 

Jelen szabályzat a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

 

Weboldal üzemeltető az alábbiakban ismerteti az értékelések/vélemények bekérésével és közzétételével kapcsolatos gyakorlatát.

 

4.    Az értékelések és vélemények közzététele során alkalmazott alapelvek:

 

-       Weboldal üzemeltető minden vásárlójának, ügyfelének lehetőséget biztosít az értékelésre/véleményezésre. 

-       Weboldal üzemeltető ésszerű és arányos lépéseket tesz annak érdekében, hogy meggyőződjön róla, az értékelést/véleményt olyan fogyasztó nyújtotta be, aki ténylegesen igénybe vette szolgáltatását, megvásárolta termékét.

-       Weboldal üzemeltető a szolgáltatása, termékei népszerűsítése érdekében nem tesz közzé valótlan fogyasztói értékeléseket, véleményeket vagy ajánlásokat, illetve más jogi, vagy természetes személyt sem bíz meg ezzel.

-       Weboldal üzemeltető kizárólag hiteles értékelést/véleményt tesz közzé. 

-       Weboldal üzemeltető minden esetben ellenőrzi, hogy az értékelést/véleményt adó személy valóban igénybe vette-e szolgáltatását, megvásárolta-e az általa forgalmazott terméket, így nem fordulhat elő, hogy hamis értékelés/vélemény kerül feltüntetésre a weboldalakon és a közösségi oldalakon.

-       Weboldal üzemeltető az értékelések/vélemények bekérése során ösztönző eszközöket nem alkalmaz.

-       Weboldal üzemeltető az értékelések/vélemények megjelenítésekor a kiegyensúlyozott tájékoztatásra törekszik. A vállalkozással, vagy annak szolgáltatásával és az általa forgalmazott termékekkel kapcsolatos kevésbé kedvező értékeléseket/véleményeket is megjeleníti weboldalain és közösségi oldalain, azonban az adott szolgáltatással, termékkel kapcsolatban kizárólag a releváns értékeléseket/véleményeket tünteti fel. A rosszindulatú, nyilvánvalóan valótlan értékelések/vélemények szintén nem kerülnek közzétételre, vagy törlésre kerülnek a felületről.

-       Weboldal üzemeltető garantálja, hogy semmilyen hátrány nem éri a fogyasztót az adott értékeléssel/véleménnyel összefüggésben.

-       Weboldal üzemeltető, jelen Értékelésbekérő és közzétételi szabályzatot jól látható és könnyen elérhető helyen teszi közzé weboldalain, közösségi oldalain.

 

5.    A Weboldal üzemeltető nyilvános felületeinek elérhetőségei: 

 

-       weboldal: www.moobile.hu

-       weboldal, mely két domain címről érhető el: www.smart-mobile.hu és www.smartplus.hu

-       Facebook oldal: https://www.facebook.com/moobile.hu

-       Facebook oldal: https://www.facebook.com/SmartMobileAlbaPlaza

-       Facebook oldal: https://www.facebook.com/SmartMobileArkad

-       Instagram oldal: https://www.instagram.com/smartmobilearkad/

 

6.    Értékelésbekérési módszerek: 

 

Weboldal üzemeltető az alábbi módokon kéri be az értékeléseket/véleményeket ügyfeleitől: 

-       A szolgáltatás teljesítését vagy a termék megvásárlását követően a véleményezésre való felhívással.

-       Közösségi oldalakon keresztül.

-       www.moobile.hu weboldal erre a célra kialakított felületén keresztül.

 

Visszakövethetőség: Név és/vagy cégnév alapján visszakövethető az értékelést/véleményt adó személy kiléte és a kiállított számlával igazolható, hogy valóban igénybe vette-e a szolgáltatást, megvásárolta-e a terméket. Előfordulhat olyan eset is, hogy az értékelést/véleményt adó személy a szolgáltatást ugyan nem vette igénybe, a terméket nem vásárolta meg, azonban a Weboldal üzemeltető tevékenységéről, szakértelméről releváns információkkal rendelkezik. 

 

Adatvédelmi vonatkozás: A beérkezett értékeléseket/véleményeket a Weboldal üzemeltető weboldalain és közösségi oldalain teszi közzé, a közzététel előtt az érintett írásos hozzájárulását kéri és vállalja, hogy megadja a megfelelő tájékoztatást az adatkezelést illetően. A véleményalkotó egyértelmű hozzájárulásával kerül ki az értékelés/vélemény a weboldalakra, illetve más, Weboldal üzemeltető által kezelt oldalakra.

 

7.    A nyilvános felületeken közzétett értékelések, vélemények kiválasztásának módszere:

 

A cél minden esetben az egyedi értékelések/vélemények megjelenítése a weboldalakon és a közösségi oldalakon a szolgáltatás és a forgalmazott termék értékének és egyedi aspektusainak bemutatása érdekében, amely megkönnyíti az újabb érdeklődők számára a döntéshozatalt. 

 

Weboldal üzemeltető az adott szolgáltatás és termék szempontjából releváns értékeléseket/véleményeket jeleníti meg weboldalain, nyomtatott anyagaiban és közösségi oldalain.

 

Weboldal üzemeltető vállalja, hogy kizárólag olyan értékelést/véleményt jelenít meg, amelyet ügyfele a szolgáltatás teljesítését, vagy a termék megvásárlását követő 90 napon belül adott.

 

Weboldal üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megjelenített értékelés/vélemény bármikor indokolás nélkül törlésre kerüljön.

 

8.    Tájékoztatáskérés:

 

Weboldal üzemeltetőtől az értékelések/vélemények bekérésével, közzétételével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

 

SmartArena Kft. 9025 Győr, Töltésszer u. 3. fszt. 4.

E-mail: info@moobile.hu

        

9.    Tájékoztató a legfontosabb vonatkozó jogszabályokról:

 

-       2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

-       1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

-       az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).

 

10. Bírósághoz fordulás joga:

 

A fogyasztó, jogainak megsértése esetén a Weboldal üzemeltető ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

11. A fogyasztóvédelmi hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal eljárása:

 

A tisztességtelen kereskedelemi gyakorlat tilalmának megsértése miatt a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt a Gazdasági Versenyhivatal jár el, ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas.

 

Győr, 2023.09.25.

 

 

Varga Barnabás

ügyvezető

SmartArena Kft.